Výsledky závodů Zvěrokruh

Na této stránce budeme průběžně zveřejňovat výsledky závodů „Zvěrokruh“, které radioklub OK2KLD pořádá zejména na podporu mládeže a oživení spodního segmentu pásma 80m.

Výsledky závodu Beran 2015

Výsledky závodu Býk 2015

Výsledky závodu Blíženci 2015

Výsledky závodu Rak 2015

Výsledky závodu Lev 2015

Výsledky závodu Panna 2015

Výsledky závodu Váhy 2015

Výsledky závodu Štír 2015

Výsledky závodu Střelec 2015

Výsledky závodu Kozoroh 2016

Výsledky závodu Vodnář 2016

Výsledky závodu Ryby 2016

 

Za radioklub OK2KLD, Michal OK2HAZ VO

Celoroční soutěž

ZÁVOD ZVĚROKRUH
Pro oživení závodní činnosti, zejména mládeže, se radioklub OK2KLD rozhodl uspořádat celoroční soutěž ZVĚROKRUH, jehož dílčí závody pod názvy znamení zvěrokruhu (duben = beran, květen = býk) každý měsíc bude vyhodnocen zvlášť s tím, že do celoroční soutěže nebude prostý součet bodů z jednotlivých závodů, ale za umístění v každé kategorii získá vítěz tolik bodů kolik je hodnocených stanic v tom kterém měsíci (příklad : v kategorii Junior bude hodnoceno 13 stanic. Stanice na 1.místě do celoroku získá 13 bodů. Stanice na posledním místě tj. 13.místo má 1 bod). Teprve součet těchto bodů dá vítěze soutěže Zvěrokruh.

Podmínky dílčích závodů:

Doba konání: vždy třetí sobota v měsíci 07.00-08.00 místního času v ČR a SR
Termíny závodů: Beran 18.4 , Býk 16.5 , Blíženci 20,6 , Rak 18.7 , Lev 15.8 , Panna 19.9 , Váhy 17.10 , Štír 21.11 , Střelec 19.12 .2015,
Kozoroh 16.1 , Vodnář 20.2 , Ryby 19.3.2016
Druh provozu: 2xSSB , 2xCW
Pásmo: 80m, SSB 3600-3700 kHz. !!!! 3510 – 3560 kHz
Kategorie:

SINGLE do 100 W CW, SSB , MIX
QRP 10w CW, SSB, MIX
JUNIOR 10 w mládež na kolektivní stanici pod dohledem CW, SSB, MIX.

Výzva: Výzva zvěrokruh nebo výzva závod.
Předávaný kód: RS(T) a okresní znak (příklad: 59(9) HOL)
Bodování: Za úplné QSO 1 bod, neúplné se nepočítá. QSO se stanicemi mimo území OK/OM se nepočítá.
Násobiče: Okresní znaky 1x za závod.
Výsledek: Prostý součin bodů a násobičů.
Deníky: Ve formátu EDI.a Cabrilo (vzory níže) do sedmi dnů po závodě mailem na
ok2kld.zavod@seznam.cz Před odesláním důkladně zkontrolujte log,
porovnejte se vzorem.
Jiné formáty pouze pro kontrolu !!!
EDI:
Llze bezezbytku využít závodní deník Locator od OK1DUO. Zápis spojení SSB
ligy (stejné podmínky), přepíše se jen název závodu, kategorie, výkon (vzor).
Po instalaci programu stiskem Shift+F1 získáte pokyny pro ovládání.
Přepínání CW, SSB tlačítky Alt+A.
Editace stiskem Ctrl+E po ukončení zápisu spojení. Vygenerovaný deník ve formátu EDI. Odešlete ze složky Text.Tato verze je ověřena a funguje.
Nejnovější verze : http://ok1duo.nagano.cz/ kde je kromě programu Atlanta Locator ke stažení i manuál v PDF.

Cabrilo:
Závodní deník SD ke stažení na 599.cz (použít OK/OM DX contest)

Pokud se v denících stanic vyskytne některá značka stanice, která neposlala deník (méně než 3x) je toto spojení všem těmto stanicím vyškrtnuto. Zasláním deníku každá stanice deklaruje, že dodržela podmínky závodu, povolovací podmínky své země a zásady hamspiritu…Tři nejlepší v každé kategorii, každý jednotlivý závod, obdrží diplom v elektronické podobě mailem.
Odměna za umístění v celé soutěži: První tři v každé kategorii diplomy a medaile. Předání na setkání v Holicích 2016.
Verdikt vyhodnocovatele je konečný.

Příklad akceptovatelného deníku v EDI:
[REG1TEST;1]
TName=BERAN         NamístoSSB Liga napíšete název závodu
TDate=20150418
PCall=OK2SLS
PWWLo=HSU
PExch=
PAdr1=HANUSOVICE
PAdr2=
PSect=QRP- MIX        (nebo SSB či CW) Přepíše se kategorie
PBand=3500               Napíšete 3500
PClub=
RName=KAREL HEGER
RCall=OK2SLS
Radr1=NOV 1 HANUSOVICE
Radr2=
RPoCo=
RCity=
RCoun=Czech Republic
RPhon=+420-2
RHBBS=OK0PHL
MOpe1=
Mope2=
STXEq=IC
SPowe=10W      Napíšete použitý výkon
SRXEq=
SAnte=DELTA
SAntH=;400
CQSOs=35;1
CQSOP=35
CWWLs=28;0;1
CWWLB=0
CExcs=0;0;1
CExcB=0
CDXCs=2;0;1
CDXCB=0
CToSc=35
CODXC=OM3PA;PAR;1
[Remarks]
[QSORecords;35]
141207;0708;OM3PA;1;59;001;59;;;PAR;0;;;;
141207;0709;OK4AS;1;59;002;59;;;FUO;0;;;;
141207;0710;OK2BEN;1;59;003;59;;;GZS;0;;;;
141207;0710;OM3CDN;1;59;004;59;;;BAC;0;;;;
141207;0711;OK1DQP;1;59;005;59;;;FNA;0;;;;
141207;0711;OK1KWV;1;59;006;59;;;CBU;0;;;;

Příklad Cabrilo:

START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: SD by EI5DI
X-VERSION: SD V17.33 : SDCHECK V17.33 : Template QOKOMS.TPL
CONTEST: BERAN  (přepiš OKOM-DX-SSB na znak zvěrokruhu)
CALLSIGN: OK2ILD
CATEGORY-80 M
CATEGORY-MODE: SSB         (CW nebo MIX)
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP            (QRP nebo JUNIOR)
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASISTED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLUB: HOL                                                          (předávaný okres)
CLAIMED-SCORE: 100
NAME: ZBYNEK KASPAR
ADDRESS: GEN.SVOBODY 1208
ADDRESS: 78391 UNICOV
ADDRESS: CZECH REPUBLIC
OPERATORS: OK2ILD
EMAIL: ok2ild at seznam. cz
X-RADIOS: TS440S
X-ANTENNAS: LW 41M
X-SUMMARY:
X-SUMMARY:                   160m 80m 40m 20m 15m 10m Total
X-SUMMARY:
X-SUMMARY:        Valid QSOs: 10      0       0      0      0      10
X-SUMMARY:                   Mults: 10       0       0      0      0      10
X-SUMMARY:
X-SUMMARY:
QSO: 3500 PH 2015-04-18 1202 OK2ILD 59 HOL OK1KZ 59 APH
QSO: 3500 PH 2015-04-18 1205 OK2ILD 59 HOL OK2WYK 59GZS
QSO: 3500 PH 2015-04-18 1207 OK2ILD 59 HOL OK1AMM 59FTR
QSO: 3500 PH 2014-04-18 1210 OK2ILD 59 HOL OM3WOR 59 NIT
QSO: 3500 PH 2015-04-18 1211 OK2ILD 59 HOL OM3PA 59 PAR
QSO: 3500 PH 2015-04-18 1214 OK2ILD 59 HOL OK1KIR 59 BME
QSO: 3500 PH 2015-04-18 1218 OK2ILD 59 HOL OK1DZS 59BBE
QSO: 3500 PH 2015-04-18 1219 OK2ILD 59 HOL OK1DQP 59FNA
QSO: 3500 PH 2015-04-18 1223 OK2ILD 59 HOL OM7AXL 59 ZIH
QSO: 3500 PH 2015-04-18 1233 OK2ILD 59 HOL OK1DKA 59FUO

Článek do Uničovského zpravodaje

Juniorští radioamatéři soutěžili.

Naše účast v závodě NOVIC (www.hamik.cz)
Minulou schůzku jsem kluky seznamoval s radioamatérským vysíláním a jsem rád, že je to chytlo. Zkoušeli jsme si normální i závodní spojení „per huba” .
Uvažovali jsme o tom, že se v neděli 7.12.zúčastníme závodu
NOVIC,pořádaného radioklubem OK2KLD v Uničově, kdy můžou i zájemci vysílat z kolektivky pod dozorem.
DDM mi vyšlo vstříc, takže jsme natáhli anténu.Byl jsem zvědav, jak nám to půjde .
Kluci se těšili.V neděli přišli jen dva kluci, protože další dva bohužel zaspali. Volali mi po závodě, kdy mají přijít. Chápu, v tuhle dobu přijít do DDM na sedmou ráno chce určité úsilí. Na to jaké bylo šílené rušení a že jsme byli v kategorii 10 W, takže jsme byli dost čajíček, tak kluci navázali samostatně 13 spojení. To na hodinový závod není vůbec špatné. Jen jsme vyhledávali, na výzvu se nám ozval jen Vláďa DDV,
se kterým jsem to měl domluvené. Měl jsem obavu, že kluky odradím, protože se ty stanice opravdu dost špatně četly, ale kluky to bavilo a užívali si to. To mě obzvlášť těší. Třeba časem rozšíří naše řady a zlepší radioamatérský věkový průměr.

Tolik z popisu Petra Fišera OK1XGL o účasti kolektivu OK1KWV z Českých Budějovic, který vystihuje atmosféru a účel našeho závodu Novic 2014.
Po zkušenostech z pořádání závodů v roce 2013 ( 800 Let města Uničova a 1.ročník Novic 2013) jsme již v červnovém závodě Memoriál OK2WDC upravili podmínky,tak aby vyhovovaly především dětem v kroužcích DDM. Zkrátili jsme závod na jednu hodinu a posunuli začátek na 8:00 . Velikou smůlou byla geomagnetická bouře probíhající v době
konání závodu,čímž byly velice špatné podmínky šíření elektromagnetických vln,zejména u stanic používajících malý výkon.
Je potěšující také skutečnost,že poprvé za dobu pořádání závodů uničovskou kolektivkou ,
se stal vítězem,v kategorii ostatní ,její člen Antonín Zbořil OK2JNX..Skromný a velice šikovný technik (Ferda mravenec,práce všeho druhu),se ceny za absolutní vítězství (poháru),
vzdal ve prospěch nejlepších juniorů z kolektivu OM3KVE z Piešťan .
Na druhé místo dosáhli junioři OK2KYK z DDM ve Vracově,třetí skončily děti z DDM České Budějovice. Vítězem v kategorii radiový posluchač se stal Zdeněk Trávníček z Nového Hrádku,před Adamem Sýkorou DDM Vracov.Dospělci soutěžili v kategorii ostatní zde se na prvních místech,mezi uničováky Antonína Zbořila OK2JNX a Tondu Kvapila OK2ZAK vklínil OM4KK Ronald Hennel z Nového Města nad Váhom.
Jsme rádi,že se naše závody líbí a můžeme svojí aktivitou přispívat k propagaci Uničova .
Škoda jen,že jsme zatím nenašli vhodné prostory odkud bychom mohli vysílat.
Ředitel závodu,naše závodní opora a tvůrce vyhodnocovacího programu Michal Grygárek připravuje,krom dalšího ročníku Novic, celoroční závod Zvěrokruh,který bude probíhat každý měsíc podle znamení zvěrokruhu.Závod bude opět hlavně pro juniory v radioamatérských kolektivech při DDM.
Doufáme,že se i tento závod ,,ujme“a stoupající zájem dětí neustane.

Za radioklub OK2KLD Zbyněk Kašpar

Závod Novic 2015

Uničovská kolektivní stanice OK2KLD pořádá pro posílení závodní činnosti mládeže a operátorů třídy ,,N“závod

NOVIC 2015

Pořadatel : OK2KLD
Doba konání : Neděle 06.12.2015 08.00-09.00 místního času v ČR a SR.
Druh provozu :SSB, MIX –  (CW+SSB ,s jednou stanicí je možné navázat spojení CW i SSB, za každé QSO  1 bod )
Pásmo: 80m, – SSB   3600 – 3700 kHz !!!   CW  3510 – 3600 kHz
Kategorie:

Novic – Dle povolovacích podmínek 10W (SSB,MIX)
SO – výkon do 100 W (SSB,MIX)
Junior – výkon 10 w mládež vysílající z kolektivní stanice,pod dozorem (SSB,MIX)         QRP-10W (SSB,MIX)
RP -Posluchači mohou každou stanici započítat jen jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je přijata značka stanice, odesílaný soutěžní kód
a značka protistanice. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body.
Odposlechem jednoho kompletního spojení lze tedy získat maximálně 2 body a 2 násobiče.
Počet výskytu stejné call jako protistanice není omezen.

Výzva : Výzva Novic závod
Předávaný kód: RS a okresní znak (příklad: 59 HOL)
Bodování : Za úplné QSO 1 bod, neúplné se nepočítá. QSO se stanicemi mimo uzemí OK/OM se nepočítá.
Násobiče : Okresní znaky
Výsledek : Prostý součin bodů a násobičů.
Deníky : Ve formátu EDI. nebo Cabrilo ,do 6.1.2016 mailem na : ok2kld.zavod@seznam.cz  Do předmětu bezpodmínečně značku a kategorii (OK1KZ-SO MIX nebo OK9ABC-NOVIC SSB případně OK2KHD-JUNIOR SSB také OK2-31714 – RP) Papírové deníky na OK2ILD
Zbyněk Kašpar Gen. Svobody 1208 783 91 UNIČOV

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí počet spojení v prvních 20 , případně 30,nebo 40 minutách.Pokud se v denících stanic vyskytne
některá značka stanice,která neposlala deník,méně než 3x,je toto spojenívšem těmto stanicím vyškrtnuto.Zasláním deníku každá stanice
deklaruje,že dodržela podmínky závodu,povolovací podmínky své země a zásady hamspiritu. Verdikt vyhodnocovatele je konečný.