Archiv štítku: NOVICE

Závod Novic 2015

Uničovská kolektivní stanice OK2KLD pořádá pro posílení závodní činnosti mládeže a operátorů třídy ,,N“závod

NOVIC 2015

Pořadatel : OK2KLD
Doba konání : Neděle 06.12.2015 08.00-09.00 místního času v ČR a SR.
Druh provozu :SSB, MIX –  (CW+SSB ,s jednou stanicí je možné navázat spojení CW i SSB, za každé QSO  1 bod )
Pásmo: 80m, – SSB   3600 – 3700 kHz !!!   CW  3510 – 3600 kHz
Kategorie:

Novic – Dle povolovacích podmínek 10W (SSB,MIX)
SO – výkon do 100 W (SSB,MIX)
Junior – výkon 10 w mládež vysílající z kolektivní stanice,pod dozorem (SSB,MIX)         QRP-10W (SSB,MIX)
RP -Posluchači mohou každou stanici započítat jen jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je přijata značka stanice, odesílaný soutěžní kód
a značka protistanice. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body.
Odposlechem jednoho kompletního spojení lze tedy získat maximálně 2 body a 2 násobiče.
Počet výskytu stejné call jako protistanice není omezen.

Výzva : Výzva Novic závod
Předávaný kód: RS a okresní znak (příklad: 59 HOL)
Bodování : Za úplné QSO 1 bod, neúplné se nepočítá. QSO se stanicemi mimo uzemí OK/OM se nepočítá.
Násobiče : Okresní znaky
Výsledek : Prostý součin bodů a násobičů.
Deníky : Ve formátu EDI. nebo Cabrilo ,do 6.1.2016 mailem na : ok2kld.zavod@seznam.cz  Do předmětu bezpodmínečně značku a kategorii (OK1KZ-SO MIX nebo OK9ABC-NOVIC SSB případně OK2KHD-JUNIOR SSB také OK2-31714 – RP) Papírové deníky na OK2ILD
Zbyněk Kašpar Gen. Svobody 1208 783 91 UNIČOV

V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí počet spojení v prvních 20 , případně 30,nebo 40 minutách.Pokud se v denících stanic vyskytne
některá značka stanice,která neposlala deník,méně než 3x,je toto spojenívšem těmto stanicím vyškrtnuto.Zasláním deníku každá stanice
deklaruje,že dodržela podmínky závodu,povolovací podmínky své země a zásady hamspiritu. Verdikt vyhodnocovatele je konečný.